KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky, ktoré môžeme zodpovedať, alebo niečo s čím Vám dokážeme pomocť,
neváhajte nás kontaktovať.

súdna sieň

KAIFER advokátska kancelária s.r.o.

  • Sídlo: Fibichova 11, 040 01 Košice
  • Adresa pre doručovanie: Timonova 15, 040 01 Košice
  • IČO: 36 861 561
  • Konateľ: JUDr. Jaroslav Kaifer- advokát, zapísaný v zozname advokátov pod č. 5745
  • Spoločnosť zapísana v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 22974/V
  • email: info@kaifer.sk
  • telefón: +421 0903 727 427