O Nás

Sme tím hľadajúci najvhodnejšie riešenia právnych problémov

CIELE NAŠICH ČLENOV

Cieľom, ku ktorému smeruje úsilie všetkých členov kancelárie, je vytvárať pod menom KAIFER advokátska kancelária s.r.o. taký ľudský a duševný potenciál, ktorý umožní nájsť najvhodnejšie riešenie právnych problémov v rôznorodých oblastiach a druhu ľudskej činnosti. Každému klientovi je poskytovaná právna pomoc s prihliadnutím na jeho individuálne požiadavky tak, aby bola zachovaná maximálna diskrétnosť a aby bol pri dodržaní zákonného postupu dosiahnutý čo najpriaznivejší výsledok.

Klientovi poskytujeme širokú škálu právnych služieb
na úrovni profesionálnych a etických štandardov podľa jeho najnáročnejších očakávaní a podmienok. Na základe požiadavky klienta je právna pomoc advokátskej kancelárie dostupná s prihliadnutím na potrebu poskytnutia právnej služby bezodkladne a efektívne. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje advokátska kancelária so súdnymi znalcami, notármi, exekútormi, tlmočníkmi, prekladateľmi, realitnými kanceláriami a inými odborníkmi.

súdna sieň

JUDr. Jaroslav Kaifer
ADVOKÁT

  • absolvoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - právnická fakulta
  • od roku 2007 zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 5745

JUDr. Martina Rodáková
SPOLUPRACUJÚCA ADVOKÁTKA

  • od roku 2013 zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 6576

JUDr. Zdenka Kurillová
SPOLUPRACUJÚCA ADVOKÁTKA

  • od roku 2019 zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7832

Ing. Ivana Zamborská
ASISTENTKA

Božena Čižmárová
ASISTENTKA